توزیع مستقیم کلمپه برنجی اعلا

هزینه های سر سام آور بدلیل وجود واسطه های زیاد قدرت و میل به خرید را در قشر بزرگی از مردم کم کرده است. امروزه مراکز توزیع مستقیم متعددی در سر تا سر کشور دایر شد

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید